Kamis 28 Aug 2014

Info Terbaru

Perpanjangan Masa Pendaftaran CPNS secara Online dilingkungan Pemko Banjarbaru

Berdasarkan Pengumuman Nomor 810 / 1645 - Dasipeg/BKD&Diklat tentang Perpanjangan Masa Pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil secara Online dilingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru tahun 2014, Disebutkan :

Sehubungan adanya kendala teknis pada Portal Nasional panselnas.menpan.go.id untuk pelaksanaan pendaftaran CPNS secara online, maka masa pendaftaran CPNS dilingkungan Pemko Banjarbaru secara online yang semula dijadwalkan pada tanggal :

25 Agustus s/d 3 September 2014

diperpanjang menjadi

28 Agustus 2014 s/d 10 September 2014

Selengkapnya . . .
Layanan

Cuti

 

Dasar Hukum

 1. UU No. 8 Th. 1974 jo. UU 43 Th. 1999
 2. PP No. 24 Th. 1976
 3. Keputusan Walikota No. 150 Th. 2011
 4. Keputusan Walikota No. 253 Th. 2011

 

Prosedur & Mekanisme :

 1. Penyampaian usul cuti ybs melalui Instansinya kepada Walikota Banjarbaru cq. Kepala BKD & Diklat ;
 2. Berdasarkan disposisi pimpinan dilakukan pemeriksaan / penelitian berkas sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
 3. Berdasarkan pemeriksaan / penelitian terhadap berkas yang memenuhi syarat sesuai ketentuan selanjutnya disampaikan surat izin cuti.

 

Jenis, Syarat & Kelengkapan :

 • Cuti Tahunan

Syarat Utama :

 1. Untuk Cuti Tahunan, didelegasikan kepada Masing-masing SKPD sesuai dengan Keputusan Walikota No. 150 Th. 2011 Klik disini ; Petunjuk Teknis dan Contoh Blanko Pelaksanaan Keputusan Walikota No. 150 Th. 2011 Klik disini
 2. PNS/ PTT yang telah bekerja sekurang-kurangnya 1 tahun secara terus- menerus.
 3. Lamanya cuti tahunan adalah 12 hari kerja termasuk cuti bersama.
 4. Cuti tahunan tidak dapat dipecah pecah hingga waktu yang kurang dari 3 hari kerja
 5. Cuti tahunan yang tidak diambil dalam tahun ybs, dapat diambil dalam tahun berikutnya untuk paling lama 18 hari kerja termasuk cuti bersama.
 6. Cuti tahunan yang tidak diambil dalam 2 tahun berturut-turut, dapat diambil dalam tahun berikutnya untuk waktu paling lama 24 hari kerja termasuk cuti bersama.
 7. Cuti tahunan dapat ditangguhkan oleh pejabat yang berwenang untuk waktu paling lama 1 tahun, apabila ada kepentingan dinas yang mendesak.
 8. Cuti yang ditangguhkan dapat diambil dalam tahun berikutnya selama 24 hari kerja termasuk cuti bersama dalam tahun yang sedang berjalan.

Kelengkapan :

 1. Surat permohonan dari ybs.

Keterangan :

 1. Berkas disampaikan sebanyak 2 (dua) rangkap ;
 2. Untuk berkas Fc. harus disahkan oleh Pejabat yang berwenang.
 •  
 • Cuti Besar

Syarat Utama :

 1. PNS/ PTT yang telah bekerja sekurang-kurangnya 6 tahun secara terus menerus.
 2. PNS / PTT yang menjalani cuti besar tidak berhak lagi atas cuti tahunannya dalam tahun yang bersangkutan.
 3. Cuti besar dapat digunakan oleh PNS/PTT ybs untuk memenuhi kewajiban agamnya.
 4. Cuti besar dapat ditangguhkan pelaksanaannya oleh pejabat yang berwenang untuk waktu paling lama 2 tahun apabila ada kepentingan dinas yang mendesak.
 5. Selama menjalankan cuti besar PNS/PTT menerima penghasilan penuh.

Kelengkapan :

 1. Surat Pengantar dari Unit Kerja
 2. Surat Permohonan Klik disini
 3. Fc SK. Pengangkatan Pertama sebagai PNS/ PTT

Keterangan :

 1. Berkas disampaikan sebanyak 2 (dua) rangkap ;
 2. Untuk berkas Fc. harus disahkan oleh Pejabat yang berwenang.
 •  
 • Cuti Alasan Penting

Syarat Utama :

 1. Untuk Cuti Alasan Penting, didelegasikan kepada Masing-masing SKPD sesuai dengan Keputusan Walikota No. 253 Th. 2011 Tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Cuti Alasan Penting
 2. Ibu,bapak, isteri/suami, anak, adik, kakak, mertua atau menantu sakit keras atau meninggal dunia.
 3. Melangsungkan perkawinan pertama.
 4. Melaksanakan Kegiatan Keagamaan (Haji & Umrah).
 5. Cuti karena alasan penting diberikan paling lama 2 bulan.

Kelengkapan : Surat Pengantar dari Unit Kerja

 1. Surat Permohonan Klik disini
 2. Untuk Perkawinan dilampirkan Fc. Undangan, sedangkan untuk kegiatan keagamaan dilampirkan Fc. Bukti setoran.

Keterangan :

 • Berkas disampaikan sebanyak 2 (dua) rangkap ;
 • Untuk berkas Fc. harus disahkan oleh Pejabat yang berwenang.

Keterangan :

 1. Berkas disampaikan sebanyak 2 (dua) rangkap ;
 2. Untuk berkas Fc. harus disahkan oleh Pejabat yang berwenang.
 •  
 • Cuti Sakit

Syarat Utama :

 1. PNS yang sakit berhak atas cuti sakit, yaitu dengan mengajukan cuti sakit dengan dilampirkan keterangan dokter.
 2. Cuti sakit dapat diberikan selama 14 hari dan dapat diberikan paling lama 1 tahun.
 3. Apabila belum sembuh, cuti ditambah paling lama 6 bulan.
 4. Apabila hasil pengujian kesehatan dari Tim Penguji Kesehatan PNS tersebut belum sembuh, maka ia diberhentikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kelengkapan :

 1. Surat Pengantar dari Unit Kerja
 2. Surat Permohonan Klik disini
 3. Surat Keterangan Sakit dari Dokter

Keterangan :

 1. Berkas disampaikan sebanyak 2 (dua) rangkap ;
 2. Untuk berkas Fc. harus disahkan oleh Pejabat yang berwenang.
 •  
 • Cuti Bersalin

Syarat Utama :

 1. Untuk persalinan anak pertama, kedua dan ketiga, PNS/PTT wanita berhak atas cuti bersalin.
 2. Untuk persalinan anak keempat dapat diberikan cuti diluar tanggungan negara.
 3. Cuti bersalin diberikan selama 3 bulan, dengan ketentuan 1 bulan sebelum persalinan dan 2 bulan setelah persalinan.

Kelengkapan :

 1. Surat Pengantar dari Unit Kerja
 2. Surat Permohonan Klik disini
 3. Surat Keterangan perkiraan masa persalinan dari Dokter / Bidan

Keterangan :

 1. Berkas disampaikan sebanyak 2 (dua) rangkap ;
 2. Untuk berkas Fc. harus disahkan oleh Pejabat yang berwenang.
 •  
 • Cuti Diluar Tanggungan Negara

Syarat Utama :

 1. PNS yang telah bekerja sekurang-kurangnya 5 tahun secara terus-menerus.
 2. Diberikan untuk waktu paling lama 3 tahun.
 3. Cuti diluar tanggungan negara dibebaskan dari jabatan, kecuali cuti diluar tanggungan negara karena persalinan anak keempat dst.
 4. PNS yang menjalankan cuti diluar tanggungan negara tidak berhak menerima penghasilan dari negara.
 5. Selama menjalankan cuti diluar tanggungan negara tidak diperhitungkan sebagai masa kerja.

Kelengkapan :

 1. Surat Pengantar dari Unit Kerja
 2. Surat Permohonan
 3. Persetujuan dari Kepala BKN

Keterangan :

 1. Berkas disampaikan sebanyak 2 (dua) rangkap ;
 2. Untuk berkas Fc. harus disahkan oleh Pejabat yang berwenang.
BKD & Diklat Kota Banjarbaru -- Melayani Dengan Ikhlas, Cepat dan Cermat